Hvorfor valgte jeg Steinerskolen for mine barn?

«Jeg tror på pedagogikken med en fortellende lærer og at hver enkelt elev behandler stoffet på sin egen måte. Dette gir en fin form for differensiering mellom elever, med befriende liten vekt på karakterer eller sammenlignede resultater som kan stigmatisere både «gode» og «mindre gode» elever.

Steinerskolen vakte opp og bygget videre på min interesse for realfagene, samtidig som jeg fikk en god porsjon kunstnerisk påvirkning, spilte skuespill mm. Dette er ikke minst viktig for en gutt som tidlig kunne bli bedt om å spesialisere seg som realist (som jeg til slutt likevel gjorde).

Jeg gikk selv på Steinerskolen og hadde 12 år med trivsel og glede. Tilsvarende skoleglede så jeg ikke hos kamerater fra andre skoler.»

Thomas Bøhn, PhD

Forsker, GenØk – senter for biosikkerhet, Tromsø