Om ungdomskolen

Ungdomsskolen holder til i to ulike hus. Det lille «Blåbygget» har ett klasserom, i tillegg til kjemi og fysikkrom. I det huset som til daglig kalles for «ungdomsskolen» er det kjøkken, grupperom, datalab, to klasserom og arbeidsrom for lærere.

Trinn 8, 9 og 10

Allerede i syvende klasse overtar en mer analytisk læringsmåte, som så føres videre på ungdomstrinnet. Naturfagene får en fremtredende plass, og elevene får rike muligheter til å øve seg i fenomenbetraktning og beskrivelse. Det stilles nå større krav til den selvstendige bearbeidelsen av undervisningsinnholdet. Fortellerstoffet fortsetter i de fleste fagene, med tyngdepunkt i historieundervisningen og i biografiske skildringer som kan gi næring til den individuelle utviklingen hos elevene.

Etter 10. klasse får elevene et fyldig vitnemål, med presise beskrivelser av kompetansenivå i de ulike fagene, og de kan søke videregående utdanning på samme vilkår og på samme måte som elever i den offentlige skolen. Skolen vår har lang tradisjon for å gjennom rådgivning hjelpe ungdommene med overgang til videregående skole og har positive erfaringer med dette arbeidet.

Ungdommene følges tett opp av lærerne og det sosiale arbeidet på trinnet er viktig.

 

Valgfag skoleåret 2017 – 2018

Dette skoleåret har ungdommene valgt mellom tre ulike valgfag

  • Natur, miljø og friluftsliv, med lærer Vilde Holtmoen
  • Fysisk aktivitet og helse, med lærer Elin Karlsson
  • Programmering valgfag, med lærer Gudmund R. Østgård