Skolens styre

Styreleder

  • Helga Zwarg O`Donoghue

Styrerepresentanter

  • Thomas Bøhn
  • Tom Arne Bruseth
  • Mona Martnes
  • Gudmund R. Østgård

Vararepresentanter

  • Anita Barth-Jørgensen
  • Stig M. Hunstad Olsen

 

Tromsø kommune har oppnevnt Elin Jørgensen som representant for skoleåret 2018-19. Vara er Anna Amdal Fyhn.

Fungerende daglige leder Siv-Bente Johansen legger frem saker og deltar på møtene, men har ikke stemmerett.