Sommerdugnad 2017

 

Dugnadsleder Hans-Peter Johnsen

Dugnadsleder kan nåes på epost: hpjohnse@online.no eller på telefon 45 22 19 69. For de som ikke kjenner Hans-Peter har vi lagt ved et bilde:

 

 

Generelt om dugnad

Allmøtet høsten 2013 besluttet følgende: Foresatte til elever ved Steinerskolen er forpliktet til å bidra med 6 timers dugnadsarbeid på skolens områder. I familier med flere barn følger dugnaden den eldste eleven til og med 9.klasse. 10.klasse er fritatt for dugnad . Enslige foreldre bidrar med 3 timers dugnad.

Dugnadsmeldinger, dugnadspostkasse og spesifiserte lister over arbeidsoppgaver vil bli hengt opp ved siden av inngang til lærerværelset.

Etter dugnad krysses oppgaven ut på arbeidsliste. Dugnadsmelding med kort arbeidsbeskrivelse fylles ut og legges i postkasse. Foresatte som ikke leverer dugnadsmelding innen frist vil få en regning for 6 timers arbeide a kr. 400,- totalt kr. 2400 tilsendt (jfr. vedtak i Allmøte 2013). Husk å føre på yngre søskens navn og klasse på meldingen.

DUGNADSMELDING. Det blir lagt en bunke dugnadsmeldinger i nærheten av dugnadspostkassen, men dokumentet kan også lastes ned her Dugnadsmelding 2017

Det er til sammen 7 dugnadsansvarlige på Steinerskolen. I utgangspunktet vil det være en fordel om de dugnadsansvarlige i hver klasse forsøker å få «sin/sine» klasser til å komme de dagene de selv er der.

 

Mvh

Hans-Peter Johnsen