Referat fra allmøte

Torsdag 18. oktober møttes foreldre og ansatte ved Steinerskolen i Tromsø til allmøte. Dette er et årlig arrangement og skal fremme dialog og samarbeid mellom alle på skolen. Dette er et fora der alle har anledning til å melde saker, stille spørsmål og få diskutert aktuelle saker.

Her er referat fra møte.