Søk skoleplass

For å søke skoleplass må eleven registreres i vår søkeportal. Når eleven er registrert med navn, fødselsdato og personnummer og epostadresse, vil du få tilsendt et passord på epost. Bruk elevens personnummer og passord til å logge inn og søke skoleplass. Hvis du er foresatt/forelder som skal søke inn flere barn/elever, må du lage en bruker for hvert barn/elev.

Klikk på knapp under for å bli sendt videre til vår søkeportal, og ta endelig kontakt med oss på telefon 77 69 88 71 eller epost: tromso@steinerskolen.no dersom dere opplever problemer med portalen eller ikke får en bekreftelse på epost etter at søknad er sendt.

Her kan du lese mer om skolens inntaksreglement, skolepenger og fritidshjemmet (SFO.)

Søk skoleplass

Forsiden til søkeportalen du vil møte vil se slik ut