Referat fra allmøte

Torsdag 18. oktober møttes foreldre og ansatte ved Steinerskolen i…