Læreplanen

Steinerskolens læreplaner for GRUNNSKOLEN beskriver de ulike fagenes formål og perspektiver, i tillegg  kompetansemål for undervisningen på utvalgte klassetrinn.

STEINERPEDAGOGISK IDÉ OG PRAKSIS beskriver steinerpedagogikkens egenart. Den inneholder en redegjørelse for ideene bak steinerskolens læreplan og hvordan det kan gi seg utslag i steinerpedagogisk praksis. Her beskrives det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for steinerskolen.

LOKALE LÆREPLANER

Steinerskolen i Tromsø sine lokale læreplaner beskriver i tillegg hvordan vår skole har valgt å oppnå kompetansemålene fra Steinerskolens læreplan.