Læreplanen

Steinerskolens læreplaner for GRUNNSKOLEN beskriver de ulike fagenes formål og perspektiver, i tillegg  kompetansemål for undervisningen på utvalgte klassetrinn.

STEINERPEDAGOGISK IDÉ OG PRAKSIS beskriver steinerpedagogikkens egenart. Den inneholder en redegjørelse for ideene bak steinerskolens læreplan og hvordan det kan gi seg utslag i steinerpedagogisk praksis. Her beskrives det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for steinerskolen.

IDÉ OG INNHOLD beskriver eksempler på fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. Disse beskrivelsene er fra 2004. Flere eksempler ligger på byggesteiner.no.

LOKALE LÆREPLANER

Steinerskolen i Tromsø sine lokale læreplaner beskriver i tillegg hvordan vår skole har valgt å oppnå kompetansemålene fra Steinerskolens læreplan.