Ansatte

Siv-Bente Johansen

Daglig leder


Line-Marie Eriksen

Spesialpedagogisk leder, klasselærer 5. klasse, spesialpedagog, markedsføring


Gudmund R. Østgård

Pedagogisk leder, faglærer, markedsføring, IT


Bodil Winther

Administrasjon og pedagogisk utvikling


Tone Haugan

Klasselærer 1. klasse


Ina Holland-Nell

Klasselærer 2. klasse


Hege Bjørn

Klasselærer 3. klasse, kollegiets leder


Tom Arne Bruseth

Klasselærer 4. klasse, faglærer


Stine Fossesholm

Klasselærer 5. klasse, faglærer, spesialpedagog


Lillian Johansen

Klasselærer 6. klasse, svømmelærer, faglærer


Kari Sundby

Klasselærer 7. klasse, faglærer


Marit Ringvold

Klasselærer 8. klasse, rådgiver, faglærer


Elin Karlsson

Klasselærer 9. klasse, faglærer realfag


Gry Navas Billvik

Klasselærer 9. klasse, faglærer, t-timelærer


Anita Barth-Jørgensen

Klasselærer 10. klasse, musikklærer, faglærer


Lene Fisker Brogaard

Spesialpedagog, faglærer


Lilja Charles-Harris

I permisjon


Katarzyna Cuper

Renholdsleder


Gunn-May Fugleberg

Håndarbeidslærer, faglærer, administrasjon


Vilde Holtmoen

Faglærer, T-timelærer


Solfrid Iversen

Sekretær


Linn Karlsen

I permisjon


Kim Kristensen

I permisjon


Ole Per Landfald

Vaktmester


Hanne Larsen

Spesialpedagogikk, sekretær


Lena Marx

I permisjon


Simen Moe

Faglærer og assistent


Joacim Navas

Fritidshjem, assistent


Nicholas O`Donoghue

Faglærer, spes.ped, fritidshjem


Erling Schei

Spesialpedagog


Bettina Reinli

Leder fritidshjem og faglærer i tysk


Julie Trulsen

Faglærer og assistent


Sissel Vevik

Spesialpedagog, faglærer