Ansatte

Bodil Winther

Daglig leder


Marit Ringvold

Daglig leder / klasselærer 10. klasse


Siv-Bente Johansen

Daglig leder, pedagogisk leder, faglærer


Hege Bjørn

Klasselærer 2. klasse


Tom Arne Bruseth

Klasselærer 3. klasse, gym, sløyd


Ina Holland-Nell

Klasselærer 1. klasse


Lillian Johansen

Klasslærer 4/5. klasse, faglærer


Kari Sundby

Klasselærer 6. klasse


Gunn-May Fugleberg

Klasselærer 7. klasse


Anita Barth-Jørgensen

Klasselærer 9. klasse, matematikk og musikklærer


Linn Karlsen

Engelsk, t-timer, tegning


Kim Kristensen

Vikaransvarlig, fritidshjem og assistent


Elin Karlsson

Klasselærer 8. klasse, realfag


Gry Navas Billvik

Klasselærer 8. kl, T-timer, faglærer norsk


Gudmund R. Østgård

Faglærer, markedsføring, IT


Hanne Larsen

Spesialpedagogikk, sekretær


Katarzyna Cuper

Renholdsleder


Lena Marx

I permisjon


Line-Marie Eriksen

Spesialpedagogisk leder, markedsføring, t-timer, faglærer


Nicholas O`Donoghue

Faglærer, spes.ped, fritidshjem


Ole Per Landfald

Vaktmester


Sissel Vevik

Norsk, spesialpedagogikk


Solfrid Iversen

Sekretær


Tone Haugan

I permisjon


Bettina Reinli

Leder fritidshjem og faglærer i tysk


Stine Fossesholm

Faglærer, spesialpedagog


Vilde Holtmoen

Faglærer, T-timer


Marit Flakstad

Spesialpedagog


Simen Moe

Faglærer og assistent


Julie Trulsen

Faglærer og assistent


Lisa Omma

Spesialpedagog