Ansatte

Bodil Winther

Daglig leder


Marit Ringvold

Daglig leder / klasselærer for 10. klasse


Siv-Bente Johansen

I permisjon


Hege Bjørn

Klasselærer 2. klasse


Tom Arne Bruseth

Klasselærer 3. klasse, gym, sløyd


Ina Holland-Nell

Klasselærer 1. klasse


Lillian Johansen

Klasslærer 4/5. klasse


Kari Sundby

Klasselærer 6. klasse


Gunn-May Fugleberg

Klasselærer 7. klasse


Anita Barth-Jørgensen

Klasselærer 9. klasse, matematikk og musikklærer


Linn Karlsen

Engelsk, t-timer, tegning


Kim Kristensen

Vikaransvarlig, fritidshjem og assistent


Elin Karlsson

Klasselærer 8. klasse, realfag


Elisabeth Meyer

I permisjon


Gry Navas Billvik

Klasselærer 8. kl, T-timer, norsk


Gudmund R. Østgård

Pedagogisk leder, Markedsføring, IT


Hanne Larsen

Spesialpedagogikk, sekretær


Katarzyna Cuper

Renholdsleder


Lena Marx

Eurytmi


Line-Marie Eriksen

Spesialpedagogisk leder, markedsføring, t-timer, sløyd


Nicholas O`Donoghue

T-timer, maling, assistent, fritidshjem


Nina Skogheim

Norsk, matte, engelsk, håndarbeid, mat og helse


Ole Per Landfald

Vaktmester


Sissel Vevik

Norsk, spesialpedagogikk


Solfrid Iversen

Sekretær


Tone Haugan

I permisjon


Bettina Reinli

Leder fritidshjem og faglærer i tysk


Gunnar Albrightsen

Faglærer, assistent