Helsesøster


Helsesøster ved Steinerskolen i Tromsø for skoleåret 2017 – 2018 er Grete Bech. Epost: grete.bech@tromso.kommune.no Telefon 90219157. Dere kan ta kontakt på epost og telefon alle dager 08.00 – 15.00. Helsesøster kan treffes på skolen på torsdager mellom 08.30 – 11.30 hver torsdag. Når helsesøster er på skolen vil hun ha kontor i «Skolestua B.» Alle foreldre/elever som ønsker en samtale eller veiledning oppfordres til å ta kontakt.

Det er også mulig å ta direkte kontakt med Sentrum Helsestasjon på telefon 91179230. Avdelingsleder for forebyggende helsetjenester heter Linda Marie Dale.

 

Hos skolehelsetjenesten får du:

 • Noen å snakke med
 • Helseopplysning
 • Vaksinasjon
 • Samtalegrupper

 

Orientering om skolehelsetjenesten ved Steinerskolen.

Skolehelsetjenesten har som formål, i samarbeid med foresatte og skolen, å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skader. Det betyr både å ha blikk for den enkelte elev, men også for miljømessige forhold som kan ha innvirkning på elevenes situasjon.

Faggrupper i skolehelsetjenesten er fortrinnsvis helsesøster og lege. Helsesøster er skolehelsetjenestens primære kontaktperson.

Helsearbeidet i skolen skal ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kommunens helsefremmende – og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste omfatte følgende (§ 2-3):

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet
 • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
 • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov herunder kronisk syke og funksjonshemmede
 • Informasjon og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet


Oppgaver på de forskjellige klassetrinn:

Skolehelsetjenesten ved Steinerskolen:

Trinn 1:
Skolestartsundersøkelse hos helsesøster og lege. Oppfølging ved behov.

Trinn 2:
Tilbud om påfyllingsdose av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, samt måling av lengde og vekt.  Helsesøster har klasseromsundervisning om psykologisk 1.hjelp.

Trinn 3:
Tilstrebe å gå gjort individuelle samtaler med alle elever om trivsel, vennskap, familie, kosthold, søvn, aktivitet, m.m

Trinn 4:
Ikke fastsatt program, oppfølging ved behov.

Trinn 5:
Klasseromsundervisning om psykologisk 1.hjelp.

Trinn 6:
Tilbud om MMR vaksine ( meslinger, røde hunder og kusma) Gruppesamtaler om pubertetsutvikling og helse. Tilstrebe å få gjort individuelle samtaler om trivsel, vennskap, familie, kosthold, søvn, aktivitet m.m.

Trinn 7:
Tilbud om HPV vaksine til alle elever.

Trinn 8:
Klasseromsundervisning om psykologisk 1.hjelp. Individuell helsesamtale med alle elever.

Trinn 9:
Gruppe samtaler med fokus på ungdom og seksualitet.

Trinn 10:
Tilbud om påfyllingsdose av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Foruten det fastsatte programmet på de forskjellige trinn, kan helsesøster delta i samarbeid med foreldre, skole med flere i ansvarsgrupper for barn med spesielle behov.

Skolehelsetjenesten kan delta i tverrfaglige møter på skolen. Foreldre som ønsker samtaler eller undersøkelser av sitt barn, kan ta kontakt med helsesøster.