Gravearbeid på skolens område

Skolen er pålagt å sprinkle hovedhuset og må i den forbindelse få lagt ned nye rør som skal forsyne dette anlegget med nok vann

Gravingen har dessverre ikke vært mulig å få gjennomført i sommer, men nå har det kommet beskjed fra entreprenøren om at nødvendige godkjenninger er på plass og at graving starter opp.

Det vil bli gravd en grøft fra inngang øst og mot inngang sløydsal, videre på nedsiden av annekset, opp ved siden av ungdomsskolen og opp til parkeringsplass. De områdene der gravingen foregår vil bli gjerdet inne for å skjerme barna fra maskiner og grøften. Inngang øst vil bli holdt stengt en periode. Det vil si at både klasser og foreldre bes bruke inngang vest (hovedinngang.) Det vil også bli satt opp gjerder ved inngang vest slik at barna får en hindring og ikke så lett går ut i Inga Sparboes vei.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Vi vil holde dere orientert om utviklingen.

Beklager de ulemper dette måtte medføre.

Mvh Steinerskolen i Tromsø