Foreldremøter høst 2017

Dato for høstens foreldremøter
  • 1.klassen: 5. september og 13. mars.
  • 2.klasse: 7. september og 8. mars.
  • 3.klasse: 28. september og 15. februar.
  • 4/5.klasse: 12. september og 13. februar.
  • 6.klasse: 11. oktober og 7. mars.
  • 7. klasse: 23. august og 4. april.
  • 8.klasse: 7. september og 13. februar.
  • 9.klasse: 13. september, 16. januar og 17. april.
  • 10. klasse: 31. august (kl. 19)

Nærmere informasjon blir sendt ut fra klassens kontaktlærer