Tiltak mot mobbing

 

 

Skolen arbeider aktivt med forebyggende og avdekkende arbeid for å forhindre mobbing ved skolen gjennom

 • God klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling
 • Synlig tilstedeværelse og aktive voksne
 • Ordensreglement og klasseregler
 • Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av: klasseturer, fellesturer, felles arrangement og aldersblandet aktivitet
 • «Zippys venner,» 1. og 2. klasse
 • Programmet «Charlie.» Antimobbeprogram for 3. – 7. klasse
 • Programmet «Psykisk helse,» for 8. – 10. klasse.
 • Foreldremøter
 • Elevsamtaler 1. – 10. klasse
 • Elevundersøkelser og andre tilbakemeldingsmuligheter for elever
 • Konferansetimer og utviklingssamtaler
 • Elevråd
 • Helsesøster

Last ned «Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» og «Handlingsplan mot mobbing» i neste rubrikk. Her står skolens planer beskrevet i mer detaljer.