Tiltak mot mobbing

Skolen arbeider aktivt med forebyggende og avdekkende arbeid for å forhindre mobbing ved skolen gjennom

 • God klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling
 • Synlig tilstedeværelse og aktive voksne
 • Ordensreglement og klasseregler
 • Jevnlig arbeid med tema nettvett fra 6. klasse, blant annet ved bruk av ressursene til http://www.dubestemmer.no/ og https://brukhue.com/
 • Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av: klasseturer, fellesturer, felles arrangement og aldersblandet aktivitet
 • Programmet «Zippys venner,» 1. og 2. klasse
 • Programmet «Charlie.» Antimobbeprogram for 3. – 7. klasse
 • Programmet «Psykisk helse,» for 8. – 10. klasse.
 • Foreldremøter
 • Elevsamtaler 1. – 10. klasse
 • Elevundersøkelser og andre tilbakemeldingsmuligheter for elever
 • Konferansetimer og utviklingssamtaler
 • Elevråd
 • Helsesøster
 • Mobbeombud. Troms har fått et mobbeombud. Les mer eller ta kontakt med ombudet via https://www.facebook.com/mobbeombuditroms/

 

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Steinerskolen i Tromsø

Les hele planen her eller last den ned som PDF i rubrikken ved siden av.