Tiltak mot mobbing

 

 

Skolen arbeider aktivt med forebyggende og avdekkende arbeid for å forhindre mobbing ved skolen gjennom

 • God klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling
 • Synlig tilstedeværelse og aktive voksne
 • Ordensreglement og klasseregler
 • Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av: klasseturer, fellesturer, felles arrangement og aldersblandet aktivitet
 • “Zippys venner,” 1. og 2. klasse
 • Programmet “Charlie.” Antimobbeprogram for 3. – 7. klasse
 • Programmet “Psykisk helse,” for 8. – 10. klasse.
 • Foreldremøter
 • Elevsamtaler 1. – 10. klasse
 • Elevundersøkelser og andre tilbakemeldingsmuligheter for elever
 • Konferansetimer og utviklingssamtaler
 • Elevråd
 • Helsesøster

Last ned “Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø” og “Handlingsplan mot mobbing” i neste rubrikk. Her står skolens planer beskrevet i mer detaljer.