Skoleruter

Høsten 2018

August

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
1. Oppstart Dugnader
16, 17. og 20. Planleggingsdager lærere Åpent 16. og 17. Stengt 20.
21. SKOLESTART

Totalt: 9 skoledager

September

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
24. - 28. Mikaeliuke
29. Høstfest

Totalt: 20 skoledager

Oktober

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
11. - 12. Fridager for elever, videreutdanning for ansatte Stengt
? Allmøte

Totalt: 21 skoledager

November

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
12. Lanternefest
15. - 16. Mørketidsfri for elever. Videreutdanning for ansatte (14., 15., 16.) Åpent
25. Julemarked Julemarked
30. Adventspiral

Totalt: 20 skoledager

Desember

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
13. Lucia
20. Siste skoledag før jul Fritids stengt 21/12 - 1/1 Juleavslutning, ettermiddag

Totalt: 14 skoledager

Våren 2018

Januar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
2. Skolestart Start Fritids
21. Solfest
30. og 31. Vanlig skole for elevene. Videreutdanning for ansatte Åpent

Totalt: 22 skoledager

Februar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
1. Vanlig skole for elevene. Videreutdanning ansatte Åpent
4. - 8. Samisk uke
11. Fri for alle Åpent

Totalt: 19 skoledager

Mars

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
4. - 8. Vinterferie Åpent
28., 29., og 30. Vanlig skole for elevene. Videreutdanning ansatte

Totalt: 15 skoledager

April

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
15. - 22. Påskeferie Stengt

Totalt: 16 skoledager

Mai

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
1. Off. høytidsdag Stengt
17. Grunnlovsdag Stengt 17. maifest
30. - 31. Kristi himmelfartsdag/fridag Stengt

Totalt: 19 skoledager

Juni

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
10. 2. pinsedag
21. Siste skoledag før ferien Dugnad
24. - 25. Åpent t.o.m. 28/6 Evaluering Uke 26/27

Totalt: 14 skoledager