Skoleruter

Høsten 2017

August

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Tirsdag 1. Åpent
Torsdag 17. - fredag 18. Planleggingsdager Åpent 17. Stengt 18. Dugnad
Mandag 21. Skolestart

Totalt: 9 skoledager

September

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Mandag 25. - fredag 29. Mikaeliuke
Lørdag 30. Høstfest

Totalt: 21 skoledager

Oktober

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Torsdag 5. - fredag 6. Fridag/fagdag (koll.seminar) Stengt
Dato kommer Allmøte

Totalt: 20 skoledager

November

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Torsdag 9. Lanternefest
Mandag 20. - tirsdag 21. Mørketidsfri Åpent
Søndag 26. Julemarked Julemarked

Totalt: 20 skoledager

Desember

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Fredag 1. Adventspiral
Onsdag 13. Lucia
Tirsdag 19. Juleavslutning, ettermiddag Elverhøy
Torsdag 21. Siste skoledag før jul Åpen t.o.m. 22. desember

Totalt: 15 skoledager

Våren 2018

Januar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Tirsdag 2. Fridag/fagdag Åpent
Onsdag 3. Skolestart
Mandag 22. Solfest

Totalt: 21 skoledager

Februar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Mandag 5. - fredag 9. Samisk uke
Fredag 23. Kollegieseminar (Fridag/fagdag) Åpnet
Mandag 26. - onsdag 28. Vinterferie Åpent

Totalt: 16 skoledager

Mars

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Torsdag 1. - fredag 2. Vinterferie fortsetter Åpent
Mandag 26. - fredag 30. Påskeferie Stengt

Totalt: 15 skoledager

April

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Mandag 2. Påskeferie fortsetter Stengt
Mandag 30. Fridag/fagdag

Totalt: 19 skoledager

Mai

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Tirsdag 1. Off. høytidsdag Stengt
Torsdag 10. - fredag 11. Kr. Himmelfartsdag/fridag Stengt
Torsdag 17. - fredag 18. Grunnlovsdag/fridag/fagdag Stengt 17. maifest
Mandag 21. 2. pinsedag Stengt

Totalt: 17 skoledager

Juni

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
Fredag 22. Siste skoledag før ferien Åpent t.o.m. 29/6 Dugnad
Torsdag 21. - lørdag 23. Evaluering Dugnad

Totalt: 16 skoledager