Skoleruter

Våren 2018

Januar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
2. Skolestart Start Fritids
21. Solfest
30. - 31. Vanlig skole for elevene Åpent Videreutdanning for ansatte

Totalt: 22 skoledager

Februar

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
1. Vanlig skole for elevene Åpent Videreutdanning ansatte
4. - 8. Samisk uke
11. Fri for alle Åpent

Totalt: 19 skoledager

Mars

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
4. - 8. Vinterferie Åpent
28. Vanlig skole for elevene. Åpent Videreutdanning ansatte
29. Fridag for elevene Stengt Videreutdanning ansatte

Totalt: 15 skoledager

April

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
15. - 22. Påskeferie Stengt

Totalt: 16 skoledager

Mai

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
1. Off. høytidsdag Stengt
17. Grunnlovsdag Stengt 17. maifest
30. - 31. Kristi himmelfartsdag/fridag Stengt

Totalt: 19 skoledager

Juni

Dato Skolen Fritidshjem Annet FF
10. 2. pinsedag Stengt
21. Siste skoledag før ferien Dugnad i uke 26 / 27
24. - 25. Evalueringsdager lærere Åpent t.o.m. 28/6

Totalt: 14 skoledager