Skolepenger

 

Steinerskolen i Tromsø er en privat skole. Dette betyr at vi ikke får 100 % tilskudd fra staten, slik de offentlige skolene gjør. Vi er derfor nødt til å ha en foreldrebetalt del. Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med administrasjonen for nærmere opplysninger.

Skolepenger bes betalt uoppfordret, tolv måneder i året til konto 4700.58.29514 den 20. hver måned. Merk innbetalingene med foresattes navn. For foresatte som har mulighet, er det lurt å legge dette inn som automatisk trekk hos banken. Skolen sender ikke ut faktura. Ved eventuell oppsigelse av plassen er det tre måneds oppsigelse fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Skolen har valgt å strekke foreldrebetalingen ut over 12 måneder, slik at kostnaden blir lavest mulig per måned og at det blir enkelt å la betalingen stå som fast trekk i nettbank.

 

Skolepengesatser  fra 1. mars 2016

1 barn barnetrinn 1285,-
2 barn barnetrinn 1725,-
3 barn barnetrinn 2135,-
1 barn ungdomstrinn 1340,-
2 barn ungdomstrinn 1810,-
3 barn ungdomstrinn 2135,-
1 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn 1780,-
2 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn 2190,-
1 barn barnetrinn + 2 barn ungdomstrinn 2215,-
Flere barn à 110,-

 

Se under fanen «barneskolen» og «fritidshjemmet» for informasjon om satser og betaling til fritidshjemmet.