Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø

Referat fra allmøte torsdag 18. oktober 2018 kan leses her

————————————————————————————————————————————–

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø ble stiftet i 1990 av daværende foreldre ved skolen. Foreningen skal representere alle klassenivåene med en forelder, og barnehagen på skolen. Representantene sitter 1 år av gangen, og kan sitte lenger på bakgrunn av sin respektive klasses vilje. Per i dag har Foreldreforeningen utarbeidet nye vedtekter som ligger ute på høring.

Vedtekter FF Steinerskolen i Tromsø (revidert jan 17)

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø er medlem av Steinerskolens foreldreforbund.

Håndbok i foreldrearbeid

Steinerskolenes Foreldreforbund har laget en oversiktlig og flott håndbok for foreldrearbeid. Her beskrives kontaktlærers rolle, kontaktlærers ansvar og mye annet praktisk som kan være til nytte i hverdagen. Les eller last ned hele håndboka her HER

Steinerskolens foreldreforbund

www.foreldrene.no

Foreldreforbundet tilbyr hjelp på både individ- og skolenivå.

 1. Enkeltforeldre kan henvende seg til Steinerskolens foreldreforbund og få hjelp i saker der de ikke føler seg møtt av skolen. Steinerskolens foreldreforbund hjelper også enkeltforeldre med saker som har med skolens rammevilkår og gjøre, f.eks. nasjonale prøver.
 2. Foreldregrupper (f. eks. i en klasse) kan få hjelp til samarbeid med hverandre eller med skolen.
 3. Steinerskolens foreldreforbund følger opp foreldreforeningene ved skolen ved behov og forespørsel, f. eks. i saker som har med drift av foreldreforeningen (vedtekter, rutiner etc), samarbeid mellom skole og
  foreldreforening (dialogmøter), kurs (markedsføring/rekruttering) og informasjonsmøter. Steinerskolens foreldreforbund søker å inspirere og engasjere foreldre til barna beste.

På overbyggende plan arbeider vi kontinuerlig med utvikling av steinerskolen (f. eks. fokus på skolenes psykososiale miljø, forbedring av læreplan, styrking av skolens ledelsesstruktur, filosofiske spørsmål som “hva er en god skole”,
styrking av lærerutdanning, med mer).

I samarbeid med Steinerskoleforbundet arbeider vi kontinuerlig med å sikre steinerskolene pedagogisk frihet, økonomisk trygghet og god struktur.

Foreldreforeningen har et møte hver måned (foruten juli) hele året.

Formålet til Foreldreforeningen er:

 • Å opprettholde et tillitsfullt forhold mellom foreldre og skolen
 • Å formidle informasjon og fremme gjensidig meningsutveksling mellom foreldre og skole
 • Å sørge for at foreldre og foresatte er representert i ulike råd og utvalg, herunder skolens styre hvor to kandidater velges på Allmøtet
 •  Å stimulere foreldre til positiv innsats for skolen og elevene, samt tilrettelegge for inntektsbringende aktiviteter
 • Å stimulere lærere til positiv innsats til beste for skolen og elevene, gjennom økonomisk støtte til målrettede tiltak
 • Å bidra med økonomisk støtte til skolens frivillige kulturtilbud, samt konkrete tiltak til beste for skolens miljø
 • Å stimulere til nært samarbeid mellom skole, foreldre og lokalsamfunn i praktiske spørsmål

Kontaktpersoner og verv

Hver klasse har sin egen representant i foreldreforeningen. Denne velges på foreldremøte.

Har du noe du ønsker å ta opp er det bare å kontakte klassens representant.

Leder for foreldreforeningen er Leif Magne Tangen mail: lmt@vitakuben.net

Styret i foreldreforeningen 2016/17 består av:

Representant Steinerbarnehagen:

Representant 1. klasse: Janette Kvanvik

Representant 2. klasse: Sigve Hanssen

Representant 3./ 4. klasse: Øyvind Leikvin

Representant 5./ 6. klasse: Erny Sætrum

Representant 7. klasse: Elisabeth Meyer

Representant 8. klasse: Adam Edward Cameron Sørensen

Representant 9. klasse: Stig M. Hunstad Olsen

Representant 10. klasse: Hanne Meløe

Representant Kollegiet (uten stemmerett): Marit Ringvold

 

Verv:

Leder: Leif Magne Tangen

Nestleder: Adam Edward Cameron Sørensen

Kasserer: Stig M. Hunstad Olsen

Se video fra Foreldreforbundets landsmøte 2019