TIL FORELDRENE: INFO OM JULEMARKED SØNDAG 25.11.18. KLOKKEN 11 – 16

Julemarkedshefte 2018

Her kan du laste ned hele Hefte julemarked 11.11.18 som PDF. I dette heftet står det meste vi foreldre trenger å vite om forberedelsene og gjennomføringen avmarkedet.

Vaktliste 2018

Last ned JM vaktliste 2018 revidert 11.11.18 som PDF. Foreldrene har ansvaret for å sjekke lista og gi tilbakemelding om feil/endringer så fort som mulig. Bytt med noen andre foreldre, og ta kontakt med din klasses JMrepresentant om endringene. IKKE ring til skolen angående vaktlista da JM er et foreldrearrangement og lærerne ikke har noe med vaktlistene å gjøre.

«En huskeliste.» Kortversjon av julemarkedsheftet

 

 

Julemarkedskomiteen (JMK)

JMK består av en eller flere representanter fra hver klasse.

JMK er ansvarlige for å forberede og gjennomføre JM i samarbeid med foreldrene i hver klasse. Dere vil bli kontaktet angående vakter, juleverksteder, hjemmeprodukter, lynlodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt representanten i klassen der ditt eldste barn går.

JM-representantene er til stede under hele markedshelga og er ikke satt opp på konkrete vakter under avvikling av julemarkedet.

Har du spørsmål er det fint om du kan ta kontakt med din klasserepresentant.

Julemarkedskomiteen 2018 Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Tromsø

 • Barnehagen: Ove Aigner Haukenes
 • 1. klasse: Ulrike Grote
  Vara: Monita Olaussen
 • 2. klasse: Line Maria
  Vara: Jan Billvik
 • 3. klasse: Lene McNair
 • 4. klasse: Elin Karlsson
 • 5. klasse: Elisabeth Eriksen
  Vara: Kristina Flemming
 • 6. klasse: Lena Elisabeth Allertsen
  Vara: Heidi Marja
 • 7. klasse: Antje Meschke
 • 8. klasse: Unni Boiesen-Wyton
 • 9. klasse: Kjetil Elvevold
 • 10. klassen: Melissa Birkeland

Romfordeling 2018

 • Bhg. Pepperkakebakeri – Ove Aigner Haukenes
 • 1. – 2. klasse:  Brød- og delikatesse – Ulrikke og Line Maria (v Jan Billvik)
 • 3. klasse: Stein og krystall, bøker – Lene McNair
 • 4. klasse: Barneboden og fiskekroken – Elin Karlsson
 • 5. – 6. klasse: Uteområdet – Lena Allertsen
 • 7. klasse: Kaffé og kaffebar – Antje Meschke
 • 8. klasse: Hjemmeproduksjon – Unni Boiesen
 • 9. klasse: Lysdypping – Kjetil Elvevold (klassekontakt for 9.kl)
 • 10. klasse:  Nissekafe (10.kl elever har ansvaret).

Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga og er årets viktigste happening fordi her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen, som igjen gis til barna våre i form av tilskudd til skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. Uten julemarkedet, ingen Steinerskole! Her møter foreldrene hverandre og skaper noe flott sammen i forberedelsen og på selve markedsdagen, dette bidrar til ungenes trivsel på skolen. Dette er skolens ansikt utad og folk fra nær og fjern kan få oppleve skolen.

Med vennlig hilsen Julemarkedskomiteen 2018 på Steinerskolen i Tromsø