JULEMARKED 2016

 

Velkommen til julemarked på Steinerskolen i Tromsø, Inga Sparboes vei 41, søndag 27. november 11 – 16.

Følg arrangementet på Facebook

 

forside-hjemmeside

 

 

Info til foreldre på skolen

Her kan dere LASTE NED julemarkedsheftet som PDF. I dette heftet står det meste vi foreldre trenger å vite om forberedelsene og gjennomføringen av markedet. Du kan eventuelt lese teksten fra heftet på denne siden. Har du spørsmål er det fint om du kan ta kontakt med din klasserepresentant. Liste over alle klasserepresentanter finner du her

Åpne vaktliste med oversikt over alle klasser her og ta kontakt med Camilla Thelle på escalida@yahoo.no dersom du har spørsmål om vaktlisten.

 

Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga og er årets viktigste happening fordi

  • Her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen som gis til barna våre, for eksempel for skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. Uten julemarkedet, ingen Steinerskole!
  • Her møter foreldrene hverandre og skaper noe flott sammen i forberedelsen og på selve markedsdagen, dette bidrar til ungenes trivsel på skolen.
  • Dette er skolens ansikt utad og folk fra nær og fjern kan få oppleve skolen.

 

Julemarkedskomiteen (JMK)

JMK består av en eller flere representanter fra hver klasse.

JMK er ansvarlige for å forberede og gjennomføre JM i samarbeid med foreldrene i hver klasse. Dere vil bli kontaktet angående vakter, juleverksteder, hjemmeprodukter, lyn-lodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt representanten i klassen der ditt eldste barn går.

JM-representantene er til stede under hele markedshelga og er ikke satt opp på konkrete vakter under avvikling av julemarkedet. Her er en liste over hva hver familie skal lage og levere til julemarkedet.

jm_oppgaver_kortversjon-1

Vakter

I løpet av JM-helgen blir alle foresatte fordelt på 3 forskjellige vakter, 1 vakt per voksen. Har dere spesifikke ønsker om hvilken vakt dere vil ha, si ifra til deres JM-representant senest 21.oktober.

Vakt 1: Lørdag kl. 13.00 og utover: forberede, bære ned fra anneksloftet, innrede, pynte, prise, henge opp skilter.

Vakt 2: Søndag kl. 10-14: klargjøre, sette i gang og gjennomføre aktiviteter, selge.

Vakt 3: Søndag kl. 13.30-ca17.30: fortsette salg og aktiviteter. Avslutte, rydde, registrere resterende varer, bære på anneksloftet, vaske, samt hjelpe til andre steder til alle er ferdige.

  • Det er viktig at ALLE tar ansvar for klargjøring og rydding, så ingen får stå alene med resten til slutt.
  • Dersom det er for lite folk på et sted, kan foreldre bli flyttet over.
  • Den ferdige vaktlista kommer i onsdagsmeldingen. IKKE ring til skolen angående vaktlista da JM er et foreldrearrangement og lærerne ikke har noe med vaktlistene å gjøre. Bytt med noen andre foreldre, og ta kontakt med din klasses JM-representant om endringene.
  • De som ikke kan stå på vakt på Julemarkedet kan bidra med andre oppgaver. De kan for eksempel levere noe ekstra mat, produkter eller påta seg ansvar for andre ting i forkant av markedet. Det er også ønskelig at noen kan arrangere håndtverkskurs for andre foreldre på juleverkstedet. Ta kontakt med JM-representant i din klasse for avtale.
  • Foreldre som arbeider på skolen (som lærer el.) er fritatt fra å stå på vakt fordi de bidrar på andre måter, utstillingsrom, eventyr og korsang (barnets andre foresatte stiller derimot på vakt).

Klikk her for å åpne vaktlisten for alle klasser

Romfordeling

Hver klasse har ansvaret for sitt rom/sin aktivitet på JM-dagen. Så langt det lar seg gjøre prøver vi å la hver klasse ha ansvaret for samme rom i noen år. Slik vil hver klasse bli gode på sitt rom/sin aktivitet. De vil gjøre seg erfaringer som blir i klassen og som blir nedskrevet i en perm som hører til rommet. Hvert år vil det komme en ny 1. klasse, og en 10. klasse vil gå ut. Hvordan vi skal løse dette best mulig må vi vurdere fra år til år. Nedenfor ses en oversikt over hva de ulike rom vil inneholde. Fordelingen av ansvarsområde til de enkelte klassene kommer på onsdagsmeldingen.

Hvem Hva Hvor Representant
Barnehagen Barnebakeri Fritidskjeller Elin
1.-2. klasse Brød og delikatesser 1. rom høyre, 2. etasje Gro, Nick
3.-4. klasse Barneboden, fiskekroken 3. rom høyre, 2. etasje Anne-Mette
5. klasse Kafé på kjøkkenet og klasserommet + Kaffebaren 1. rom venstre og kjøkken, 1. etasje Antje
6. klasse Uteområdet Skolegården og parkeringsplass v/Meieriet Antje
7. klasse Hjemmeproduksjonen 2. rom venstre, 2. etasje Anne-Mette
8. klasse Lysdypping Gråbygget Lena
9. klasse Steiner og krystaller,

Bøker

2. rom høyre, 2. etasje

Sammen med bøker

Camilla
10. klasse Nissekafé Ungdomsskolen Cathrine

 

Velkommen til Steinerskolens julemarked søndag, 27.nov 2016!

Vi gleder oss til å skape et fint, koselig og gøy julemarked med dere alle!