JULEMARKED 2017

Info til foreldre på skolen

Her kan dere se 24.11 Revidert vaktliste og laste ned Julemarkedshefte 2017 som PDF. I dette heftet står det meste vi foreldre trenger å vite om forberedelsene og gjennomføringen av markedet.

Om vaktlista: Foreldrene har ansvaret for å sjekke lista og gi tilbakemelding om feil/endringer så fort som mulig. Bytt med noen andre foreldre, og ta kontakt med din klasses JMrepresentant om endringene. IKKE ring til skolen angående vaktlista da JM er et foreldrearrangement og lærerne ikke har noe med vaktlistene å gjøre.

Julemarkedskomiteen (JMK)

JMK består av en eller flere representanter fra hver klasse.

JMK er ansvarlige for å forberede og gjennomføre JM i samarbeid med foreldrene i hver klasse. Dere vil bli kontaktet angående vakter, juleverksteder, hjemmeprodukter, lyn-lodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt representanten i klassen der ditt eldste barn går.

JM-representantene er til stede under hele markedshelga og er ikke satt opp på konkrete vakter under avvikling av julemarkedet.

Har du spørsmål er det fint om du kan ta kontakt med din klasserepresentant.

Julemarkedskomiteen 2017 Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Tromsø

Bhg Ove Aigner Haukenes ove@intrinsik.no
1.kl Sarah Schipschack sarah@vitakuben.net og Line Maria Berglund (vara rep) line.b@catindigo.com
2.kl Tomas Løkken tomas.lokken@gmail.com
3.kl Elin Karlsson elinka@hotmail.com
4/5.kl Elisabeth Eriksen elisabeth.eriksen@live.no
6.kl Antje Meschke ameschke@gmx.de
7.kl Unni Boiesen- Wyton unnibw@yahoo.dk
8.kl Anne-Mette Sylvest Pedersen amsp@yahoo.dk
9.kl Melissa Birkeland melissa_birkeland@hotmail.com
10.kl Camilla Thelle escalida@yahoo.no

Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga og er årets viktigste happening fordi her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen, som igjen gis til barna våre i form av tilskudd til skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. Uten julemarkedet, ingen Steinerskole! Her møter foreldrene hverandre og skaper noe flott sammen i forberedelsen og på selve markedsdagen, dette bidrar til ungenes trivsel på skolen. Dette er skolens ansikt utad og folk fra nær og fjern kan få oppleve skolen.

Med vennlig hilsen Julemarkedskomiteen på Steinerskolen i Tromsø