JULEMARKED 2018

Denne siden er under oppbygning og klargjøring for et nytt julemarked.

Kortversjon julemarkedsheftet – en huskeliste

 

Her kan du laste ned hele Julemarkedsheftet som PDF. I dette heftet står det meste vi foreldre trenger å vite om forberedelsene og gjennomføringen av markedet.

Om vaktlista: Foreldrene har ansvaret for å sjekke lista og gi tilbakemelding om feil/endringer så fort som mulig. Bytt med noen andre foreldre, og ta kontakt med din klasses JMrepresentant om endringene. IKKE ring til skolen angående vaktlista da JM er et foreldrearrangement og lærerne ikke har noe med vaktlistene å gjøre.

Julemarkedskomiteen (JMK)

JMK består av en eller flere representanter fra hver klasse.

JMK er ansvarlige for å forberede og gjennomføre JM i samarbeid med foreldrene i hver klasse. Dere vil bli kontaktet angående vakter, juleverksteder, hjemmeprodukter, lyn-lodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt representanten i klassen der ditt eldste barn går.

JM-representantene er til stede under hele markedshelga og er ikke satt opp på konkrete vakter under avvikling av julemarkedet.

Har du spørsmål er det fint om du kan ta kontakt med din klasserepresentant.

Julemarkedskomiteen 2018 Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Tromsø

Bhg
1.kl
2.kl
3.kl
4/5.kl
6.kl
7.kl
8.kl
9.kl
10.kl

Romfordeling 2018

Bhg. Pepperkakebakeri
1. – 2.kl  Brød- og delikatesse
3. kl Stein og krystall, bøker
4. kl Barneboden og fiskekroken
5. – 6. kl uteområdet
7. kl kaffé og kaffebar
8. kl Hjemmeproduksjon
9. kl Lysdypping
10. kl  Nissekafe (10.kl elever har ansvaret).

Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga og er årets viktigste happening fordi her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen, som igjen gis til barna våre i form av tilskudd til skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. Uten julemarkedet, ingen Steinerskole! Her møter foreldrene hverandre og skaper noe flott sammen i forberedelsen og på selve markedsdagen, dette bidrar til ungenes trivsel på skolen. Dette er skolens ansikt utad og folk fra nær og fjern kan få oppleve skolen.

Med vennlig hilsen Julemarkedskomiteen på Steinerskolen i Tromsø