Dugnad

 

Alle Steinerskoler er drevet av foreldre og lærere i fellesskap. Lærerne har ansvar for det pedagogiske arbeidet. Foreldrene har hovedansvaret for bygningene og uteområdene. Dugnader er derfor en naturlig del av alle Steinerskoler i hele verden.

 

Normalt sett arrangeres det en stor dugnad rett før skolestart og en rett etter skoleslutt. I tillegg organiseres det sammenkomster og dugnader individuelt og klassevis.

 

For nærmere informasjon om din deltagelse i dugnader. Ta kontakt med dugnadsansvarlig forelder i din klasse (velges ny hvert år,) eller Foreldreforeningens dugnadsansvarlig Arne Lund på epost: arne-lu3@online.no

 

large_1_velf_dugnad