Sommerdugnad 2019

Sommerdugnaden er et viktig bidrag i arbeidet med å holde skolens lokaler ved like. Hver familie skal bidra med til sammen 6 timer og arbeidet organiseres gjennom foreldreforeningens dugnadsleder Hans-Peter Johnsen (hpjohnse@online.no  / telefon 45 22 19 69) og vaktmester Harald Olsen.

Les om organiseringen og se tidspunkt HER