1. klasse

 

Seksåringene læringsbehov blir i steinerskolen møtt med førskolepedagogikk. Leken, både frilek og voksenstyrt lek, står sentralt. Gjennom leken utvikles grunnleggende forutsetningene for læring av mer teoretisk art. Grov – og finmotorikk oppøves. Å kunne løpe, hoppe, klatre, bære, rulle, bygge med alle slags materialer er grunnleggende ferdigheter for videre læring.

Å gi seksåringene et vidt spekter av sanseerfaringer står også sentralt i. 1.klasse. Matlaging og mange typer håndarbeid er del av uke – og årsplaner. På tur og i  friluftsaktiviteter stimuleres andre sanser. Også den sosiale kompetansen oppøves på mange læringsarenaer og gjennom varierte aktiviteter

Hva med lesing og skriving? Seksåringene i steinerskolen starter ikke opplæring i disse fagene. Fortellingen står sentralt og språkgleden stimuleres, men vi venter med pulter og skrivebøker. Erfaringer (og Nasjonale prøver!) har vist at elevene våre ikke kommer dårligere ut med hensyn til grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, heller tvert i mot. Den korte tiden i et menneskes liv der leken er den naturlige læringsmetode må vernes og stimuleres. Å begynne tidligst mulig er ikke løsningen på alt. Hvorfor mister så mange elever motivasjon i tidlig alder?

Elevene møter opp i skolegården og blir møtt av sin faste lærer hver dag. Etter endt skoledag kan man benytte seg av skolens fritidshjem (SFO). Fritidshjemmet holder til i kjelleren på hovedhuset.