7. klasse

 

Romerriket var ikke bare et imperium, men hadde også et velutviklet rettsvesen. Rettferdighet er viktig for syvendeklassingen. Med utgangspunkt i erfaringer fra musikken gjøres de første fysikkforsøkene. Elevene må øve observasjon og utfordres til finne sammenhenger mellom årsak og virkning. Den første geologiundervisningen og sonegeografien gir innsikt i andre leveforhold og folkeslag.

Elevene leser gode litterære tekster, skriver stiler. Algebra er et nytt emne i matematikken og nå må de også dele med brøk.