6. klasse

 

Hvordan var det å være menneske i det gamle India, i Persia og Egypt og hvordan var disse kulturens myter? Geografien utvides til hele Norden. I botanikken studeres planten som en del av miljøet.

Grammatikk og rettskriving må intensiveres. Frihåndsgeometri åpner nye muligheter. Brøkregningen videreføres og desimalbrøkene gir muligheter for mer nøyaktig regning med vekt og mål.