50% stilling som realfagslærer (Besatt)

Ved Steinerskolen i Tromsø har vi en ledig 50 % stilling som realfagslærer fra og med 01.08.2019. Vi har behov for en lærer som kan undervise i fagene matematikk og naturfag på ungdomstrinnet.

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Du bør ha 60 studiepoeng i fordypning i begge realfagene; matematikk og naturfag. I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning
  • Oppfølging av elevens utvikling både sosialt og faglig
  • Tilpasset undervisning i forhold til elevens behov og forutsetninger
  • Samarbeide i team og bidra inn i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
  • Bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem

Personlige egenskaper

  • Gode klasselederegenskaper med evne til å skape gode relasjoner
  • Fleksibel og interessert i faglig utvikling
  • Strukturert og systematisk
  • Positivt elevsyn med evne til å se det beste i hvert enkelt barn
  • Gode samarbeidsevner

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Skolen har pensjonsordning i statens pensjonskasse. For nærmere informasjon om skolen, se www.steinerskolentromso.no

Kontakt daglig leder Siv-Bente Johansen på telefon 77 69 88 71 for mer informasjon om stillingen.

Søknad sendes til tromso@steinerskolen.no

Med vennlig hilsen

Steinerskolen i Tromsø