3. klasse

 

Sagn og legender gir barna kraftfulle bilder om livet i naturen og om mennesker som stod i nær kontakt planter og dyr. Frans av Assisi talte med både fugler og trær og Selma Lagerlöfs fortelling om Niels Holgersson er både spennende og vakker. I fortellingene er det mennesker som møter motstand som de overvinner.

Ferdigheter i regning, skriving, lesing, tysk og engelsk øves hver eneste uke. Gangetabellene øves rytmisk og de fire regningsartene skal beherskes på et grunnleggende nivå.