4. / 5. klasse


Fra 5. klassens pensum:

Hvordan er det å være menneske i møtet med naturen? Fortellinger om bergmannen, gjeteren, fiskeren og bonden gir også praktisk kunnskap om fortid og nåtid. Fortellingen hentes fra gode forfattere som Gabriel Scott, Johan Falkberget og Johan Bojer.

I 4. klasse har mange en opplevelse av at barndommen er over og kan kjenne seg igjen i Bibelens fortelling om utdrivelsen av paradiset. De mektige fortellingene fra Mosebøkene gir bilder av menneskets kamp med gudene.

Regning blir nå et nyttig verktøy hvor mål og vekt skal utforskes. I språktimene er det den grunnleggende grammatikken med ordklassene. I fremmedspråktimene kan klassen gjøre små dramatiseringer. Dur og moll er tema i musikken.

Fra 5. klassens pensum:

Hvordan var det å være menneske i vikingenes tid? Fortellerstoffet belyser historien, men også deres velkjente myter. Menneske og dyr er et annet hovedtema. Elevene blir kjent med ulike dyregrupper, og hos alle kjenner de igjen noe av seg selv.

Den lokale historien og geografien blir utforsket og utvides til Norges geografi. Elevene skriver dikt og fortellinger. Lesingen intensiveres både høyt og lavt. Også i fremmedspråkene fortsetter skrivingen. Regningen knyttes til handel og vandel og brøken dukker opp.