2. klasse

I eventyrenes bilder ligger visdom om det å være menneske.

Ut av eventyret bilder hentes bokstavenes former, et helt alfabet vokser fram, som kan skrives sammen til ord. Ord som kan leses.

Hvis jeg har ti kastanjer og gir syv til Else, hvor mange kan jeg gi til Per? Ved å se på hvor mange måter en helhet kan deles, blir ikke regning et spørsmål om å få, men om å gi.

Regler og sangre på engelsk og tysk åpner en ny verden.

På pentatone fløyter blir musikken alltid vakker, og maling i vått i vått går alltid godt.