10. klasse laget digitale tidslinjer i kunsthistorie

I årets siste hovedfagsperiode hadde 10. klasse kunsthistorie. Ut fra forelesningene til lærer Siv Johansen bearbeidet elevene fagstoffet og samlet det mest sentrale i hver sin digital tidslinje på nettsiden Sutori.com

Her kan dere se elev Johanna sin flotte tidslinje.

https://www.sutori.com/story/kunsthistorie-d4c1#.WUeHgJ_4wCo.email