Om ungdomskolen

Ungdomsskolen holder til i to ulike hus. Det lille «Blåbygget» har ett klasserom, i tillegg til kjemi og fysikkrom. I det huset som til daglig kalles for «ungdomsskolen» er det kjøkken, grupperom, datalab, to klasserom og arbeidsrom for lærere.

Trinn 8, 9 og 10

Allerede i syvende klasse overtar en mer analytisk læringsmåte, som så føres videre på ungdomstrinnet. Naturfagene får en fremtredende plass, og elevene får rike muligheter til å øve seg i fenomenbetraktning og beskrivelse. Det stilles nå større krav til den selvstendige bearbeidelsen av undervisningsinnholdet. Fortellerstoffet fortsetter i de fleste fagene, med tyngdepunkt i historieundervisningen og i biografiske skildringer som kan gi næring til den individuelle utviklingen hos elevene.

Etter 10. klasse får elevene et fyldig vitnemål, med presise beskrivelser av kompetansenivå i de ulike fagene, og de kan søke videregående utdanning på samme vilkår og på samme måte som elever i den offentlige skolen. Skolen vår har lang tradisjon for å gjennom rådgivning hjelpe ungdommene med overgang til videregående skole og har positive erfaringer med dette arbeidet.

Ungdommene følges tett opp av lærerne og det sosiale arbeidet på trinnet er viktig.