Skolens styre

Styreleder

  • Helga Zwarg O`Donoghue

Styrerepresentanter

  • Bente Bredrup
  • Thomas Bøhn
  • Rode Rønning-Hansen
  • Tom Arne Bruseth

Vararepresentanter

  • Stig M. Hunstad Olsen
  • Gudmund R. Østgård

 

Fungerende daglige leder Marit Ringvold legger frem saker og deltar på møtene, men har ikke stemmerett.

Siv-Bente Johansen, pedagogisk leder ved skolen er vara for daglig leder.