SOMMERDUGNAD

 

Her er datoene for dugnad første uke etter skoleslutt

 

Dugnadsleder Hans-Peter Johnsen satser på å være tilstede hver dag ved oppstart /avslutning. Dugnadsleder kan nåes på epost: hpjohnse@online.no eller på telefon 45 22 19 69. For de som ikke kjenner Hans-Peter har vi lagt ved et bilde:

 

 

Dugnadsleder har gått gjennom «ønskelisten» fra de dugnadsansvarlige, og har i samråd med FF kommet til at vi nøyer oss med 3 organiserte dugnadsdager i denne omgang: Mandag, tirsdag og torsdag. Dette innebærer at flere klasser har dugnad de samme dagene, og at vaktmester stiller alle dager.

Arbeidsoppgaver

Dugnadansvarlige fra klassene og dugnadsleder har hatt møte onsdag 21. juni og gått gjennom innmeldte oppgaver. Her er en oversikt og en prioritering av oppgaver. De dugnadsansvarlige får fungere som et bindeledd mellom foreldre som kommer på dugnad og hva slags oppgaver man starter opp med. (Det kan sikkert være greit at dugnadsansvarlig snakker med vaktmester før en gir seg i kast med «nye» oppgaver.) Her er en oversikt over årets oppgaver:

Dugnadsoppgaver 2017 inne+ute

 

Generelt om dugnad

Allmøtet høsten 2013 besluttet følgende: Foresatte til elever ved Steinerskolen er forpliktet til å bidra med 6 timers dugnadsarbeid på skolens områder. I familier med flere barn følger dugnaden den eldste eleven til og med 9.klasse. 10.klasse er fritatt for dugnad . Enslige foreldre bidrar med 3 timers dugnad.

Dugnadsmeldinger, dugnadspostkasse og spesifiserte lister over arbeidsoppgaver vil bli hengt opp ved siden av inngang til lærerværelset.

Etter dugnad krysses oppgaven ut på arbeidsliste. Dugnadsmelding med kort arbeidsbeskrivelse fylles ut og legges i postkasse. Foresatte som ikke leverer dugnadsmelding innen frist vil få en regning for 6 timers arbeide a kr. 400,- totalt kr. 2400 tilsendt (jfr. vedtak i Allmøte 2013). Husk å føre på yngre søskens navn og klasse på meldingen.

DUGNADSMELDING. Det blir lagt en bunke dugnadsmeldinger i nærheten av dugnadspostkassen, men dokumentet kan også lastes ned her Dugnadsmelding 2017

Det er til sammen 7 dugnadsansvarlige på Steinerskolen. I utgangspunktet vil det være en fordel om de dugnadsansvarlige i hver klasse forsøker å få «sin/sine» klasser til å komme de dagene de selv er der.

 

Mvh

Hans-Peter Johnsen

(Dugnadsleder)