Fritidshjemmet (SFO)

 

Åpningstider på fritidshjemmet

Morgenfritids: 07.30 – 08.30
Etter skoletid: 12-30 – 16.30

 

Foreldrebetaling

Det har i lang tid vært oppe til diskusjon et ønske om å utbedre det tilbudet vi har av økologisk mat på fritidshjemmet. For å kunne imøtekomme dette har vi kommet frem til at vi må øke den månedlige satsen med 200,- kr.

Nye satser fra og med 1. august 2015 vil derfor være

Hel plass: 2500,- kr
Halv plass: 1600,- kr

Foreldrebetalingen skal gå til kontonummer: 0530.53.53339 innen den 20. hver måned, 11 måneder i året.

 

Hentetider

Barn som har halv plass må være hentet/sendt hjem innen klokken 15:00. Den ansatte som stenger for dagen skal kunne låse døren klokken 16:30.

Fra og med høsten vil det pålegges ekstra omkostninger for barn som blir hentet for sent. Dette trer i kraft fra og med første gang. Prisen vil være 150 kr. pr. gang.

 

Om fritidshjemmet

Vi som jobber her er Bettina, Kim, Lilja og Nick.

Det er 24 barn fra 1. til 4. klasse som er meldt på hos oss.

Barna starter som oftest ute. Deretter går vi inn og har en kort samling i gangen før mat. Vi snakker om dagen, gir informasjon om ting som skal skje og synger sanger og så hilses barna inn i spisesalen. Etter maten går vi som regel ut og kommer inn etter hvert. På grunn av den uheldige akustikken i rommene våre må barna lære seg å bruke det vi kaller for innestemme og å leke rolig i de forskjellige lekekroker. Onsdag er fast utedag, hvor barna spiser ute.

Fordi vi er ute daglig er det svært viktig at barna har godt utstyr. Om sommeren trenger alle regnjakke med hette og bukse samt regnstøvler. Om vinteren er det varme og vanntette vinterklær, sko, votter og hals som trengs. Husk å alltid ha ett sett med skifteklær i kurven.

Garderobe:

  • Alle klær, sko, matbokser og annerledes utstyr må ha barnets navn på.

  • Garderobekurvet skal sjekkes av foreldre minst en gang i uka at ikke barnet mangler klær eller har alt for mange ting og mister oversikt.

  • Vi har en kiste i korridoren hvor vi legger klær og utstyr som ikke er merket. Sjekk denne jevnlig.

  • Hjelp med at vi kan ha det ryddig i garderoben.

 

Kontakt:

Vi har mobil på fritidshjemmet med nummer: 46919106

Send oss gjerne en tekstmelding hvis barnet ikke kommer. Klasselærerne har ikke mulighet å informere oss over barnas fravær. Også annen relevant informasjon skal helst sendes per SMS. Da slipper vi å avbryte vår aktivitet og kan ha fokus på det som skjer her. Vi bekrefter mottakelsen av beskjeden.

 

Vi legger spesielt vekt på fire aspekter på Fritidshjemmet

 

FRI LEK

Vårt mål er å skape en hjemmekoselig atmosfære der fritid og fri lek står sentralt. Etter en skoledag med mye struktur legger vi stor vekt på den frie leken, og for det meste består aktivitetene av barnas egen lek basert på deres fantasi og kreativitet. Mye av den sosiale læringa skjer nettopp i den frie leken, og det er viktig at barna får tid og ro til lek.

 

MAT

Vi serverer mat som skal både se delikat ut, smake godt, sunt og mettende. Barna får servert et varmt måltid alle dager. Vi lager maten fra bunnen og legger vekt på grønnsaker/frukt og fullkornsprodukter og er økologisk. Vi har faste måltider for hver ukedag. Det gir barna forutsigbarhet og de kan knytte menyen til andre regelmessige ting de har den samme dagen. Vi tilbyr gluten- og laktosefri kost etter avtale med foreldre.

 

RUTINER og GRUPPEREGLER

Å være en del av en gruppe på rundt 24 barn og flere voksne må læres og øves. For at alle har det bra hos oss er det sentralt at alle bidrar. Vi voksne har utarbeidet faste rutiner og regler som gir barna en trygg og forutsigbar ramme å forholde seg til. Vi jobber på det at alle barn forholder seg etter våre regler og vi forklarer dem hvorfor det er viktig. Barna øver seg å lytte til oss voksne og til hverandre, ytre seg i gruppa, vente på deres tur og hjelpe hverandre.

 

FORELDREKONTAKT

Vi setter pris på god foreldrekontakt. Kontakten skal være både personlig og via telefon/SMS. Vi prøver å gi dere en liten tilbakemelding om dagen hos oss når dere henter barnet. Hvis dere ikke får det automatisk, er det bare å spørre. Hvis barna er misfornøyd eller dere opplever noe uventet, ønsker vi at dere tar det opp med oss snarest mulig. Ofte hjelper det å høre en historie fra forskjellige synsvinkler slik at misforståelser kan bli oppdaget og løses.

 

Foreldrekafé

Vi gjennomfører 3 foreldrekafé i året. Tanken med dette er å ha litt bedre tid for kontakten mellom foreldre, barn og ansatte. Klasselærerne blir invitert også.

I tillegg skal en av oss være med på det første foreldremøtet til 1. klassen.

 

Er det ellers noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt.

Vennligst hilsen,

Fritidshjemmet, Steinerskolen.